Càrrec: Professor d’investigació ICREA

Email: s.bromley@ub.edu

Grup de recerca: Laboratori de Ciència de Materials Computacional

Adreça: Departament de Química Física
Universitat de Barcelona
Martí i Franqués 1
E-08028 Barcelona – SPAIN

Telèfon: 934039266

Fax: 934039266