Càrrec: becari FPI

Email: privero@ub.edu

Grup de recerca: Laboratori de Ciència de Materials Computacional

Adreça: Departament de Química Física
Universitat de Barcelona Martí i Franqués 1
E-08028 Barcelona – SPAIN

Telèfon: 934034811

Fax: 934034811