Càrrec: Becari Predoctoral

Email: mmoix@pcb.ub.es

Grup de recerca: Dinàmica de Reaccions Químiques

Adreça: Departament de Química Física
Universitat de Barcelona
Martí i Franqués 1
E-08028 Barcelona – SPAIN

Telèfon: 934034527

Fax: 934034527