Càrrec: Professora Titular d’Universitat

Email: c.sousa@ub.edu

Grup de recerca: Laboratori de Ciència de Materials Computacional

Adreça: Departament de Química Física
Universitat de Barcelona
Martí i Franqués 1
E-08028 Barcelona – SPAIN

Telèfon: 934029021

Fax: 934029021