Càrrec: Investigadora Ramón y Cajal

Email: laura.masgrau@bioinf.uab.es

Grup de recerca: Dinàmica i Mecanismes de les Reaccions Químiques i Bioquímiques

Adreça: Unitat de Química Física
Departament de Química
Universitat Autònoma de Barcelona
E-08193 Bellaterra – SPAIN

Telèfon: 

Fax: