Càrrec: Professor d’Investigació ICREA

Email: konstantin.neyman@ub.edu

Grup de recerca: Laboratori de Ciència de Materials Computacional

Adreça: Departament de Química Física
Universitat de Barcelona
Martí i Franqués 1
E-08028 Barcelona – SPAIN

Telèfon: 934037212

Fax: 934037212