Càrrec: Contracte Juan de la Cierva

Email: pruneda@icmab.es

Grup de recerca: Estructura Electrònica dels Materials

Adreça: Institut de Ciencia de Materials de Barcelona (ICMAB-CSIC)
Campus de la UAB
E- 08193 Bellaterra – SPAIN

Telèfon: 

Fax: