Càrrec: Becario

Email: ivan.ivani@irbbarcelona.org

Grup de recerca: Modelització Molecular i Bioinformàtica

Adreça: Parc Científic de Barcelona
C/ Baldiri Reixac 10
08028 Barcelona

Telèfon: 934037155

Fax: 934037155