Càrrec: Professor Agregat d’Universitat

Email: curco@angel.qui.ub.es

Grup de recerca: Innovació, Modelització i Enginyeria en (Bio)Materials

Adreça: Departament de Ingeniería Química
Universitat Politècnica de Catalunya
Diagonal 647
E-28028 Barcelona – SPAIN

Telèfon: 934034851

Fax: 934034851