Càrrec: Investigador Científic

Email: conchi@icmab.es

Grup de recerca: Molecular Simulation Group

Adreça: Institut de Ciència de Materials de Barcelona
Consejo Superior de Investigaciones Científicas
Campus de la Universitat Autònoma de Barcelona
08193 Bellaterra, Catalunya, Espanya

Telèfon: 935801853286

Fax: 935801853286