Càrrec: Técnico Informático

Email: carlos.fenollosa@irbbarcelona.org

Grup de recerca: Modelització Molecular i Bioinformàtica

Adreça: Parc Científic de Barcelona
C/ Baldiri Reixac 10
08028 Barcelona

Telèfon: 934035571

Fax: 934035571