Càrrec: Director de Recerca

Email: cbo@iciq.es

Grup de recerca: Química Computacional

Adreça: Institut Català d’Investigacions Químiques (ICIQ)
Avinguda Països Catalans 16
E- 43007 Tarragona – SPAIN

Telèfon: 977920201

Fax: 977920201