Càrrec: Tècnic de suport a la recerca

Email: carles@klingon.uab.es

Grup de recerca: Síntesi, Estructura i Reactivitat Química

Adreça: Unitat de Química Física
Departament de Química
Universitat Autònoma de Barcelona
E-08193 Bellaterra – SPAIN

Telèfon: 935812173

Fax: 935812173