Càrrec: Investigador Postdoctoral

Email: 

Grup de recerca: Fisicoquímica de Macromolècules d’Interès Ambiental

Adreça: Departament de Química
Universitat de Lleida
Alcalde Rovira Roure 191
E- 25198 Lleida – SPAIN

Telèfon: 

Fax: