Càrrec: Investigador Juan de la Cierva

Email: abraga@iciq.es

Grup de recerca: Biologia Computacional i Disseny de Fàrmacs

Adreça: Institut Català d’Investigacions Químiques (ICIQ)
Avinguda Països Catalans 16
E- 43007 Tarragona – SPAIN

Telèfon: 977920202

Fax: 977920202