Càrrec: Becària FPI-MEC

Email: annad@iqc.udg.edu

Grup de recerca: Química Teòrica i Modelatge i Enginyeria Molecular / Disseny i Modelatge de Reaccions Catalitzades per Metalls de Transició

Adreça: Institut de Química Computacional
Campus de Montilivi
Universitat de Girona
E-17071 Girona –SPAIN

Telèfon: 972188367

Fax: 972188367