Càrrec: Investigador postdoctoral

Email: 

Grup de recerca: Estudis Teòrics d’Activació de Biomolecules

Adreça: 

Telèfon: 

Fax: