Càrrec: Catedràtic d’Universitat

Email: Agusti.Lledos@uab.cat

Grup de recerca: Modelització Molecular de Sistemes amb Metalls de Transició

Adreça: Unitat de Química Física
Departament de Química
Universitat Autònoma de Barcelona
E-08193 Bellaterra – SPAIN

Telèfon: 935811716

Fax: 935811716