Síntesi, Estructura i Reactivitat Química

Director: Vicenç Branchadell Gallo

Universitat Autònoma de Barcelona

Web: http://einstein.uab.es/rmortuno/

Línees d’investigació /línees d’expertesa del grup:

Reactivitat Química (càlculs electrònics)
Estudi estructural de pèptids (mecànica molecular, càlculs electrònics)

Sectors industrials on tenen aplicació les línees d’expertesa del grup:

Farmàcia

Formació específica que pot oferir el grup:

Càlculs electrònics
Mecànica molecular