Química Teòrica i Modelatge i Enginyeria Molecular / Disseny i Modelatge de Reaccions Catalitzades per Metalls de Transició

Director: Lluis Blancafort San José

Universitat de Girona

Web: http://stark.udg.edu/wordpress/portfolio/lluis-blancafort/; http://stark.udg.edu/wordpress/portfolio/marcel-swart/

Línees d’investigació /línees d’expertesa del grup:

Modelatge molecular quàntic
Metodologia de química quàntica
Enginyeria molecular quàntica
Aplicacions principals:
- Disseny i modelatge de reaccions catalitzades per metalls de transició
- Disseny de lligands amb activitat biològica
- QSAR i semblança molecular
- Espectres UV i reactivitat a l’estat excitat
- Propietats òptiques no lineals

Sectors industrials on tenen aplicació les línees d’expertesa del grup:

Cosmètica i plàstics (fotoprotectors)
Farmacèutic (relacions estructura activitat, disseny de lligands actius)
Toxicologia in silico (normativa REACH)

Formació específica que pot oferir el grup:

Ús de programari química quàntic per a la modelització de propietats i reactivitat
Desenvolupament de programes per problemes específics