Química Teòrica i Computacional (Unitat mixta CSIC-UB)

Director: Josep Maria Anglada Rull

Institut de Química Avançada de Catalunya (CSIC) i Universitat de Barcelona

Web: http://www.iqac.csic.es/index.php?option=com_ogndepartaments&view=detall&Itemid=93&cid=14&lang=en

Línees d’investigació /línees d’expertesa del grup:

Estudi teòric de reaccions de la Química Atmosfèrica (processos de contaminació de l’aire)
Estudi de mecanismes de reacció
Simulació de reaccions en fase líquida (processos de purificació d’aigues, processos d’oxidació)
Enzimologia/biocatàlisi (teoria dels processos enzimatics)
Desenvolupament matemàtic d’algoritmes de càlcul (nous mètodes quàntics)

Sectors industrials on tenen aplicació les línees d’expertesa del grup:

Medi ambient
Disseny molecular
Nou software computacional

Formació específica que pot oferir el grup:

Pogramació científico-tècnica
Modelització molecular