Química Quàntica

Director: Rosa Caballol Lorenzo

Universitat Rovira i Virgili

Web: http://www.quimica.urv.es/~w3qf/

Línees d’investigació /línees d’expertesa del grup:

Catàlisi Heterogènia:
• Reactivitat d’hidrocarburs insaturats sobre superfícies metàl•liques: Cu, Pd, Pt, Rh;
• Oxidació catalítica de l’amoníac sobre superfícies metàl•liques: Pt, Pt-Rh

Catàlisi Homogènia i Estructura Electrònica:
• Disseny de nous catalitzadors per processos més sostenibles;
• Polioxoanions: estructura electrònica i reactivitat
• Propietats de ful•lerens i metallofullerens

Reactivitat fotoquímica:
• sistemes d’interès biològic: desactivació ultraràpida de bases nucleiques
• molècules fotocròmiques: potencials dispositius moleculars

Magnetisme molecular i en sistemes extensos:
• acoblament magnètic en complexos de metalls de transició
• racionalització de sistemes amb spin-crossover

Sectors industrials on tenen aplicació les línees d’expertesa del grup:

Materials
Medi ambient
Catàlisi
Farmàcia

Formació específica que pot oferir el grup:

Modelització molecular