Laboratori de Ciència de Materials Computacional

Director: Francesc Illas Riera

Universitat de Barcelona

Web: http://www.ub.edu/cmsl/cmsl/home.1.html

Línees d’investigació /línees d’expertesa del grup:

Nanoclusters i materials nanoestructurats
Reactivitat de nanoestructures
Química de superfícies
Materials altament correlacionats

Sectors industrials on tenen aplicació les línees d’expertesa del grup:

Processos industrials basats en la Catàlisi Heterogènia
Dispositius òptics i magnètics per l’emmagatzematge d’informació i com a interruptors fotomagnètics
Cel.les de combustible
Sensors

Formació específica que pot oferir el grup:

Modelització de materials
Tècniques d’estructura electrònica