Innovació, Modelització i Enginyeria en (Bio)Materials

Director: Carlos Alemán Llansó

Universitat Politècnica de Catalunya

Web: http://recerca.upc.edu/imem/

Línees d’investigació /línees d’expertesa del grup:

Polímers conductors: preparació, caracterització i estudi de les seves propietats mitjançant tècniques experimentals i computacionals
Disseny i Modelització de sistemes nanobiològics mitjançant la incorporació de aminoàcids no proteogenics.
Desenvolupament de mètodes teòrics per descriure els materials plàstics i les seves propietats a nivell microscòpic i mesoscòpic.

Sectors industrials on tenen aplicació les línees d’expertesa del grup:

Indústria electrònica
Indústria dels materials plàstics
Indústria farmacèutica

Formació específica que pot oferir el grup:

Disseny de aminoàcids amb propietats conformacionals especifiques per la seva incorporació a sistemes biològics (drogues, proteïnes, etc).
Tècniques de simulació basades en mètodes clàssics (Dinàmica Molecular i mètodes de Monte Carlo) i les seves aplicacions a sistemes macromoleculars en fases sòlides.
Tècniques de simulació basades en models mesoscòpics.
Polímers i materials plàstics.