Fisicoquímica de Macromolècules d’Interès Ambiental

Director: Francesc Mas Pujadas

Grup Universitat de Barcelona

Web: http://www.qf.ub.es/d2/grd2.html (subgrup UB)

Línees d’investigació /línees d’expertesa del grup:

Fisicoquímica de la complexació macromolecular amb aplicacions a la disponibilitat dels metalls pesants (tòxics) en aigües naturals (linea teòrica i experimental)
Desenvolupament de tècniques (electroanalítiques, separació, etc) per a la determinació de la quantitat lliure de metalls pesants en medis complexants naturals
Mètodes de simulació (dinàmica molecular i MC) de sistemes models tant de la complexació macromolecular com de processos fisicoquímics en medis confinats (interès mediambiental i fisiológic)

Sectors industrials on tenen aplicació les línees d’expertesa del grup:

Medi ambiental
Farmacèutic
Materials

Formació específica que pot oferir el grup:

Tècniques de caracterització fisicoquímica de processos on intervinguin macromolècules (termodinàmica, mecànica estadística, simulació molecular, etc.)
Tècniques de resolució numèrica de sistemes d’equacions diferencials de modelització de processos (ODEs, PDFs, etc.)
Tècniques de simulació molecular de processos complexes (MC, MD, etc.)