Estudis Teòrics d’Activació de Biomolecules

Director: Mariona Sodupe Roure

Universitat Autònoma de Barcelona

Web: http://grupsderecerca.uab.cat/getab/

Línees d’investigació /línees d’expertesa del grup:

Activació per metal•les de transició (Cu2+): Hidròlisi de l’enllaç N-glicosidic; Interacció del Cu2+ amb β-amiloide
Activació de molècules biològiques en superfícies de materials: Modelització de materials mesoporosos
Química Prebiòtica
Catàlisi bioinspirada

Sectors industrials on tenen aplicació les línees d’expertesa del grup:

Farmàcia (drug delivery i drug design)
Biosensors
Catàlisi

Formació específica que pot oferir el grup:

Mètodes Estàndard de Química Quàntica: Sistemes a capa oberta (radicals orgànics i metalls de transició)
Modelització de sòlids