Estructura Electrònica

Director: Santiago Álvarez

Universitat de Barcelona

Web: http://www.ee.ub.es/

Línees d’investigació /línees d’expertesa del grup:

Magnetisme
Simulació quàntica de processos biològics (reaccions enzimàtiques, interaccions substrat - proteïna)
Simetria molecular; funcionament de motors i màquines moleculars
Física de l’estat sòlid (estructura electrònica de materials i propietats òptiques)

Sectors industrials on tenen aplicació les línees d’expertesa del grup:

Disseny de materials
Disseny de fàrmacs

Formació específica que pot oferir el grup:

Estudi de propietats moleculars
Tècniques de dinàmica molecular
Mecanismes bimoleculars en biomolècules