Estructura de Material Moleculars

Director: Juan J. Novoa Vide

Universitat de Barcelona

Web: http://www.ub.edu/gem2/welcome.html

Línees d’investigació /línees d’expertesa del grup:

Magnetisme Molecular
Estructura i polimorfisme de cristalls moleculars
Interaccions intermoleculars

Sectors industrials on tenen aplicació les línees d’expertesa del grup:

Disseny de materials
Disseny de fàrmacs

Formació específica que pot oferir el grup:

Enginyeria de cristalls
Estudi de propietats moleculars
Polimorfisme cristal•lí