Computational Biochemistry and Biophysics Laboratory

Director: Jordi Villà i Freixa

Universitat de Vic

Web: http://mon.uvic.cat/cbbl/research/

Línees d’investigació /línees d’expertesa del grup:

Anàlisi computacional de la catàlisis enzimática i les seves aplicacions biotecnològiques.
Reconeixement proteïna - proteïna i predicció del plegament de proteïnes
Sistemes bioquímics: biologia de sistemes teòrica i computacional
Informàtica biomèdica

Sectors industrials on tenen aplicació les línees d’expertesa del grup:

Gestió de coneixement científic
Biotecnologia molecular
Sistemes de suport de decisió en biomedicina

Formació específica que pot oferir el grup:

Simulacions moleculars multiescala
Biologia de sistemes: topologia i dinàmica de xarxes biològiques
Informàtica biomèdica
Programació (Python, Objective C, Fortran)