Un grup de la XRQTC coordinarà un projecte europeu

El grup de Biologia Computacional i Disseny de Fàrmacs de la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona, dirigit pel Prof. Javier Luque, ha obtingut la coordinació d’un projecte europeu en l’àrea de Salut del 7è Programa Marc. El projecte tracta sobre la lluita contra la tuberculosi, una de les majores malalties del món. El projecte NOstress (Unraveling the molecular mechanism of nitrosative stress resistance in tubercolusis) persegueix la definició de nous plantejaments terapèutics complementaris mitjançant la identificació de les bases moleculars de la resistència al estrès nitrosativo en M. Tuberculosis.
Per al projecte, Luque compta amb quatre grups més: Institut de Biologia Molecular de Barcelona (CSIC), Universitat de Sheffield, Universitat de Buenos Aires i el Consell de Recerca Científica e Industrial de la India.

Per altre part, un altre grup de la XRQTC, el grup de Bioquímica Integrativa dirigit per la Prof. Marta Cascante, està com a partner en dos projectes europeus en l’àrea de salut (diabetes i metabolism): DIAPREPP (Diabetes type I prediction, early pathogenesis and prevention) i ETHERPATHS (Characterization and modelling of dietary effects mediated by gut microbiotia on lipid metabolism).