Un article de la Dra. Carme Rovira seleccionat pel Journal of Physical Chemistry

L’article de la Dra. Carme Rovira:

On the Role of Water in Peroxidase Catalysis: A Theoretical Investigation of HRP Compound I Formation
Pietro Vidossich, Giacomo Fiorin, Mercedes Alfonso-Prieto, Etienne Derat, Sason Shaik and Carme Rovira
J. Phys., Chem., B, 2010 114(15), pp 5161-5169. DOI: 10.1021/jp911170b

ha estat seleccionat pel Journal of Physical Chemistry com a un dels més rellevants del 2010 en el camp de la Química Biofísica. La Dra. Carme Rovira és la cap del grup de Simulació Quàntica de Processos Biològics de la Universitat de Barcelona i membre de la XRQTC.