Ramon Crehuet, científic titular del CSIC

Ramon Crehuet, membre de la XRQTC, ha guanyat recentement el concurs-oposició d’una plaça de científic titular a l’Institut de Química Avançada de Catalunya del CSIC. S’incrementa doncs el nom d’investigadors de la XRQTC.

Des d’aquí la nostra enhorabona!