Primera Jornada de l’Institut de Química Teòrica i Computacional

La “Primera Jornada de l’ Institut de Química Teòrica i Computacional de la Universitat de Barcelona (IQTCUB)” tindrà lloc el proper 14 de maig segons el  programa adjunt. Aquest institut, de recent creació, integra els grups de recerca de la Facultat de Química que centren la seva recerca en el camp Química Teòrica i Computacional i que també pertayen a la XRQTC i ha estat fonamental per consolidar aquest tipus de recerca i per assolir una qualitat científica d’alt nivell.

L’objectiu fonamental d’aquesta jornada és realitzar una presentació pública de les activitats de recerca de l’ IQTCUB des d’una perspectiva més aviat divulgativa, mirant de generar noves sinèrgies amb grups de recerca de la Facultat de Química i també fer que la en Química Teòrica i Computacional que es fa a l’ IQTCUB es conegui millor.

Programa jornada