Premi convocatòria Valchem16

Resolta la convocatòria de la Xarxa de Referència en Química Teòrica i Computacional per a la valorització dels projectes de recerca en química teòrica i computacional amb més potencial de transferència a la indústria i la societat.

Els dos projectes premiats han estat:

Web Server for Screening Efficient, Cheap, Ecological Olefin Metathesis Catalysts for Drug Syntheses (Albert Poater, UdG)
Creació d’un servidor Web que permeti fer un escaneig virtual de la capacitat d’interacció de nous catalitzadors amb diferents substrats per la millora de la reacció de metàtesi d’olefines, una reacció de gran interès per part de la indústria farmacèutica.

Managing the Computational Chemistry Big Data problema: The ioChem-BD platform (Coen der Graaf, URV)
Optimització, consolidació i promoció de la plataforma ioChem-BD, un repositori digital que permet gestionar, emmagatzemar i compartir les dades originades per diferents codis de la química computacional, traduïts en un llenguatge estàndard i universal.

Ambdós projectes preveuen la col·laboració entre investigadors de diferents grups de la xarxa.

Share Now

xrqtchemistry

More Posts By xrqtchemistry

Related Post