Oportunitats de I+D+i en el futur Parc Tecnològic de la biomassa a La Garriga

Recentment s’ha desenvolupat un projecte empresarial de construcció d’una planta de biomassa per produir energia elèctrica a partir de la combustió de biomassa forestal a La Garriga. Se planteja la possibilitat de la creació d’un Parc Tecnològic al voltant de la planta de biomassa que aprofiti l’excedent de calor i la emissió de CO2 que la planta produirà. La Xarxa de Referència de Química Teòrica i Computacional de Catalunya vol utilitzar la seva expertesa en simulació i modelització de catalitzadors, disseny de materials, control i optimització de xarxes metabòliques i caracterització fisicoquímica (a nivell termodinàmic) de processos químics i electroquímics, per buscar sinergies amb altres grups i/o empreses que desenvolupen processos de I+D+i en l’estudi i desenvolupament de processos de utilització de la biomassa forestal per la captura de CO2 a partir de microalgues; creixement de microalgues per la obtenció de compostos orgànics per la indústria alimentaria, cosmètica y farmacèutica; l’estudi de processos de generació de H2 a partir de processos biotecnològics produïts por microalgues; disseny de nous processos catalítics per la producció de H2, etc.

Aquest projecte s’ha presentat a les Jornades Tècniques de la Plataforma de Química Sostenible a Expoquimia. Veure abstract (en castellà).
Article del Prof. Francesc Mas al suplement de la revista “GAR”.