Masterquímica VI

MASTERQUÍMICA VI     

La jornada de presentació de màsters experimentals i de treballs experimentals dels DEA i dels màsters oficials de Química Avançada i d’Enginyeria Ambiental tindrà lloc els dies 5, 6 i 7 de maig a la Facultat de Química, on hi haurà una exposició de pòsters (tots tres dies) i el lliurament d’un diploma i d’un obsequi als participants.

Enguany l’exposició es fa en format de concurs, i per participar-hi l’autor o autors han d’enviar un resum del treball en català, amb una extensió màxima de 200 paraules i en format Word a l’adreça xdfisica@ub.edu. La data límit de presentació dels resums és el 27 d’abril de 2010. A més, han d’enviar a la mateixa adreça electrònica una còpia en format PDF del pòster, escrit en català, el dilluns dia 3 de maig, com a màxim.

Els premis són els següents:

Primer premi de 250 €.
Segon premi de 150 €.
Tercer premi de 70 €.