La comprensió del desenvolupament embrionari avança gràcies a la biologia i les matemàtiques

La recerca dirigida a comprendre els mecanismes en què es basa el desenvolupament embrionari ha fet un pas endavant gràcies a un treball conjunt entre la biologia i les matemàtiques.

Un estudi sobre la formació de l’ala en la mosca de la fruita (Drosophila melanogaster), dirigit pels investigadors Marco Milán i Javier Buceta (membre de la XRQTC), ambdós a Barcelona, ha portat al descobriment d’una nova funció genètica involucrada en aquest procés, que suposa un avenç en la nostra comprensió de les lleis internes que el regulen. Més informació:

http://plus.maths.org/blog/2007_07_01_archive.html
http://www.physorg.com/news103343805.html