El Prof. Maseras, guardonat per la RSEQ

La Real Sociedad Española de Química, dins l’edició dels Premios RSEQ 2011, ha atorgat el “Premio de Química Física”, al Prof. Feliu Maseras. Aquest premis està patrocinat per l’empresa Bruker Española.
El Prof. Maseras ha concentrat la seva recerca en el disseny i aplicació dels mètodes de mecànica quàntica/mecànica molecular (QM/MM) a problemes d’interès pràctic, i a l’estudi computacional de sistemes moleculars on intervenen àtoms de metall de transició.