El grup de Biologia de Sistemes Integrativa, Metabolòmica i Càncer (BioSiIMeC) de la XRQTC coorganitza el projecte COSMOS-FP7 (Coordination of Standards in Metabolomics)

El projecte COSMOS-FP7 (Coordination of Standards in Metabolomics), finançat pel setè programa marc de la Comissió Europea, s’ha posat en marxa amb un kick-off meeting a Barcelona organitzat conjuntament per dos dels seus principals socis, el grup de Biologia de Sistemes Integrativa, Metabolòmica i Càncer (BioSiIMeC) de la Universitat de Barcelona (dirigit per la Dra Marta Cascante) i el Laboratori Europeu de Biologia Molecular (EMBL-European Bioinformatics Institute) de Heidelberg, coordinador del projecte. El Projecte COSMOS ha estat creat per fomentar la interacció entre els grups que se situen al capdavant d’Europa en el camp de la investigació metabolòmica, amb la finalitat de generar i promoure nous estàndards que facilitin la difusió de les dades metabolòmiques a través de les xarxes científiques. Agrupa laboratoris punters en el camp de la metabolòmica i la flujòmica en un consorci d’excel·lència internacional que inclou, a més dels socis esmentats, les universitats d’Oxford, Birmingham i Manchester, el Medical Research Council i l’Imperial College Of Science, Technology and Medicine (Regne Unit), la Universiteit Leiden i la TNO (Països Baixos), els instituts Max Planck i Leibniz-Institute of Plant Biochemistry (Alemanya), el Consorzio Interuniversitario Risonanze Magnetiche di Metalloproteine ​​Paramagnetiche (Itàlia), la Universite Bordeaux Segalen (França) i el VTT Technical Research Center (Finlàndia).

La transcendència del projecte COSMOS és enorme ja que afecta nombrosos camps de la ciència i la biotecnologia. Els processos metabòlics juguen un paper clau en el control de l’estat fisiològic dels organismes. Per tant, l’estudi dels perfils dels metabòlits presents en una mostra biològica (com ara sucres, hormones o àcids grassos) permet obtenir conclusions sobre no només del propi estat fisiològic del sistema en estudi en un moment donat, sinó també de la seva evolució futura. La progressió d’un tumor en un malalt de càncer, la capacitat d’un microorganisme per produir substàncies ja siguin aquestes nocives, d’interès industrial o relacionades amb la producció d’energies renovables o la caracterització de l’estat de salut general d’una persona són alguns exemples del gran nombre de qüestions de formidable rellevància que poden ser respostes a partir de l’estudi del metabolisme. Això ha provocat que els estudis de caracterització metabòlica es troben en contínua expansió en camps tan diversos com la toxicologia, la biotecnologia, la nutrició o la medicina.

La metabolòmica, com a disciplina orientada a la identificació de perfils metabòlics, permet caracteritzar l’estat d’un organisme (o un grup d’organismes) a través de l’anàlisi exhaustiu de la majoria de les molècules petites presents en cèl·lules, teixits i/o fluids biològics. L’enorme quantitat de dades generades en els estudis metabolòmics exigeix ​​d’unes capacitats d’anàlisi que només es poden aconseguir gràcies a unes infraestructures virtuals aplicades a la investigació científica prou potents i estructurades, com perquè permetin no només l’adquisició i l’emmagatzematge de grans quantitats d’informació, sinó també la seva propagació basada en estàndards oberts i comunament acceptats. La generació de dades per part de diferents institucions científiques no deixa d’augmentar, de manera que actualment la necessitat més imperiosa és la de trobar maneres d’intercanviar aquestes dades entre els diferents grups de recerca d’una manera pràctica i senzilla. Les mancances a aquest nivell fan que, encara avui, sigui freqüent que els investigadors no puguin utilitzar, avaluar, comparar o fins i tot reproduir les dades generades pels seus col·legues i col·laboradors.

El projecte COSMOS, que ha estat finançat amb dos milions d’euros per la Comissió Europea, contribuirà a la solució d’aquest problema. El grup de la Dra Cascante i els seus socis europeus, líders en els seus respectius camps d’investigació, desenvoluparan normes i recomanacions que garantiran que tota la informació metabolòmica generada en la investigació internacional s’arxivi utilitzant nous estàndards comuns i de lliure accés i es distribueixi mitjançant bases de dades obertes en coordinació amb empreses i editors científics, posant especial interès en la interconnexió amb altres xarxes i infraestructures científiques, biomèdiques i pròpies de les ciències de la vida. Gràcies a aquest ingent esforç coordinat l’enorme quantitat de dades metabòlics disponibles serà, per fi, accessible per a tothom i fàcilment comparable, de manera que la generació de sinergies entre les investigacions de científics de tot el món es veurà enormement potenciada.

Més informació: http://www.cosmos-fp7.eu/