Dos articles de membres de la xarxa a la serie Nature

Aquesta setmana apareixen dos articles d’investigadors de l’ IQTCUB a revistes de la serie Nature. D’una banda Jorge Echevarria, Gabriel Aullon i Santiago Alvarez del Grup d’Estructura Electrònica  junt amb investigadors del Institute of Chemistry i The Lise Meitner-Minerva Center for Computational Quantum Chemistry de The Hebrew University of Jerusalem, mostren que les, en principi febles, interaccions C-H….H-C en  alcans son més fortes del que es podia pensar (Nature Chemistry 2, 323 2011).

D’altra banda, Annapaola Migani (UB), Albert Bruix (UB), Konstantin Neyman (ICREA) i Francesc Illas (UB) del Laboratori de Ciència de Materials Computacional junt amb investigadors de la Charles University a la  Czech Republic, del Sincrotró de Trieste, i del Erlangen Catalysis Resource Center de la Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, mostren que la interacció de nanoparticules de Pt amb òxid de ceria nanoestructurat te un gran efecte sobre l’activitat catalitica d’aquest support que s’explica només per les dimensions nano d’aquests sistemes (Nature Materials 10, 310, 2011).