Dos articles de la XRQTC a la prestigiosa revista Nature®

El Dr. Jordi Ribas Ariño, investigador del grup GEM2 de la UB ha publicat recentment un article a la revista Nature Chemistry explicant el mecanisme de reducció dels disulfurs en solució alcalina per acció mecànica. Els resultats d’aquest treball de recerca, realitzat en col·laboració amb la Ruhr–Universität Bochum, permeten entendre el mecanisme d’activació mecanoquímica en termes generals, que s’ha demostrat ser més complexe del que anteriorment se suposava. (doi:10.1038/nchem.2632)

Els Dr. Marçal Capdevila i la Dra. Núria Lopez, investigadors del grup TheorHetCat de l’ICIQ, han publicat un article a la revista Nature Materials sobre l’estructura de superfícies i el desordre intrínsec d’alguns materials. L’estudi, centrat en la superfície polar de CeO2 (100) i basat en models de superfície obtinguts mitjançant múltiples càlculs teòrics (DFT), descriu nous mecanismes d’estabilització de la superfície provinents del desordre superficial de l’òxid. (doi:10.1038/nmat4804)

 

Share Now

xrqtchemistry

More Posts By xrqtchemistry

Related Post