Col·laboració de la XRQTC amb el Prof. Charles T. Campbell

En un article a Nature Chemistry el Prof. Charles T. Campbell, fins ara editor en cap de Surface Science, comenta els resultats d’un article recent a Journal of American Chemical Society on experiments sofisticats duts a terme per  investigadors del Brookhaven National Laboratory als EEUU i estudis tèorics duts a terme per Albert Bruix i Francesc Illas de l’Institut de Quimica Teòrica i Computacional (www.iqtc.ub.es) i que forma part de la Xarxa de Referència en R+D+i en Química Teòrica i Computacional (www.xrqtc.cat), mostren l’efecte positiu que l’òxid de ceri com a suport de nanopartícules de Pt sobre la reacció de desplaçament d’aigua (CO + H2O–> CO2 + H2) que s’empra en la obtenció industrial d’hidrògen. Campbell argumenta que aquesta recerca de tipus fonamental obre la via cap al disseny racional de catalitzadors.