Col·laboració científica entre membres de la xarxa

Els doctors Annapaola Migani (ICN2) i Lluis Blancafort (IQCC-UdG) han publicat un article a la revista JACS fruit de una col·laboració entre els dos grups de investigació de la XRQTC als qual pertanyen. L’estudi mostra el procés d’oxidació del metanol per fotocatàlisis sobre la superfície (110) del rutili (TiO2).
Els resultats obtinguts amb càlculs DFT posen de relleu el paper dels excitons (en particular de l’acoblament excitonic dels protons interfacials) en la reacció de dissociació dels atoms  O-H del metanol i mostren que CH3OH el metanol adsorbit per la superfície de TiO2 és una espècie activa en l’oxidació fotocatalítica a CH2O. (DOI: 10.1021/jacs.6b11067)

19/12/16

Share Now

xrqtchemistry

More Posts By xrqtchemistry

Related Post