New Trends Of Computational Chemistry in Industry


Organizers

Barcelona Satellite WATOC 2011

This meeting is organized by Institut de Química Teòrica i Computacional de la Universitat de Barcelona (IQTCUB) and Xarxa de Referència d’I+D+I en Química Teòrica i Computacional de Catalunya (XRQTC).

Scientific committee:

• Francesc Illas (IQTCUB)
• Juan J. Novoa (IQTCUB) 
• Mariona Sodupe (Universitat Autonoma de Barcelona)
• Javier Fernandez Sanz (Universidad de Sevilla)


Local organizing committee:

• Stefan T. Bromley (IQTCUB & ICREA)
• Konstantin Neyman (IQTCUB & ICREA)
• Jordi Ribas Ariño (IQTCUB)
• Albert Bruix Fusté (IQTCUB)
• Marçal Capdevila (IQTCUB)
• Xavi Solans-Monfort (Universitat Autonoma de Barcelona)
• Albert Rimola (Universitat Autonoma de Barcelona)